What’s news?

Our new brothers!

Welcome to the family, brother Warren and Bezwick! Our newest babe in GOD’s family! Praise our Heaven FATHER for our two August babies baptised into HIS Body after learning about the Gospel which is GOD’s power to save (Rom 1:16). After learning what the Gospel is, each of them learned that they had to believe […]

A new baptism last night!

Welcome to the family, sister Chantelle! Our newest babe in GOD’s family! Chantelle is a beautiful soul that has been attending our services at the Haven Night Shelter on Sunday evening. She enjoyed learning the lessons purely focused on the Bible and Scriptures. The experience was informative and different from any she had before. There […]

The Armor of GOD!

What a blessed time our wonderful Sunday School is having learning about the Armor of GOD (Ephesians 6:10-18)! May of Heavenly Father continue blessing and guiding the wonderful parents and teachers that are nourishing our young and learning souls so that they may continue to grow in HIM! AMEN!

A new baptism!

Welcome to the family, brother Liam! Our newest babe in GOD’s family! Liam visited with us for this morning and really enjoyed the service. He enjoyed learning the lessons purely focused on the Bible and Scriptures. The experience was different. There were no mechanical instruments, just singing. There were lessons taught about baptism which Liam […]

Welcome our new brother and sister!

Angels in heaven rejoice alongside us this evening as two souls were added to the Church, Alex and Hazel. Praise the LORD! This is our new sister, Hazel: Poor Hazel was so cold in an icy pool in the middle of winter, but with a heart filled with joy! May our Heavenly Father guide her […]

ALMAL IS UITGENOOI NA ‘N BANKET

A.      Lees Mat 22:1-14 B.      Aan die einde van 2WO het die Russiese regering ‘n groot banket gereël om die besoekende Eerste Minister van Engeland, Winston Churchill welkom te heet. Die Russe het na die banket gekom met hul formele militêre uniforms, met al hul wapens en medaljes. Churchill het gekleed gegaan in sy khaki-oorpak […]

DIE RYK JONG MAN

DRIE MAAL REG — EEN MAAL VERKEERD a)       Wie van julle het al 75% in ‘n toets/eksamen gekry? i)        Wie van julle het daardie vak gedruip? ii)       Wie sou BAIE teleurgesteld wees indien gedruip!? iii)      In Bybel geval waar iemand 75% REG WAS … iv)      EN HY HET DIE VAK GEDRUIP!! v)       BELANGRIKSTE ANTWOORD VERKEERD […]

CHRISTUS – DIE ALGENOEGSAME

Joh 14:1-6. B.      Die mens mees intelligente skepsel … (vra ENIGE mens!!) 1.      Gaan kuier al vir die man op die maan. 2.      Ondersoek dieptes van die see. 3.      Manipuleer gene – alreeds diere ge-“clone”. 4.      Genesing gevind vir meeste siektes. 5.      Bou “intelligente” masjiene … C.      Die mens dus baie trots, self-versekerd. 1.      God […]

GOD SE EWIGE KONINKRYK

Lees Kol 1:9-14 Baie vrae deesdae oor die ‘WEGRAPING’ op die Internet. Woord ‘wegraping’ nie in die Afrikaanse Bybel nie. Woord ‘rapture’ nie in ouer Engelse vertalings nie. Die nuwer vertalings het ‘rapture’ slegs in Ou Testament. ‘Rapture’ beteken nie ‘wegraap’, ‘wegruk’ nie. Dis sinoniem vir ‘groot vreugde’ Saam met ‘wegraping’-vrae ook vrae oor ‘1000-jarige […]

AANBIDDING

          a)            Lees Joh 4:19-24; Joh 4:19  Die vrou sê vir Hom: Here, ek sien dat U ‘n profeet is. Joh 4:20  Ons vaders het op hierdie berg aanbid, en julle sê dat die plek waar ons behoort te aanbid, in Jerusalem is. Joh 4:21  Jesus sê vir haar: Vrou, glo My, daar kom ‘n […]

OPGEBOU IN CHRISTUS

a)       Lees Efe 2:19‑22 b)      Die Geskiedenis van Aanbidding is ‘n geskiedenis van BOUERY. i)       Noag het ‘n ARK gebou. ii)       Moses ‘n tabernakel. iii)      Salomo het ‘n tempel gebou. iv)      God se Seun het belowe om ‘n geestelike tempel–sy KERK– te bou. c)       Sommige dinge nodig voordat gebou opgerig kan word: i)       Ons moet […]

DIE GELOOF VAN SADRAG, MESAG EN ABEDNEGO

a)       Lees Dan 3:1-30 b)      Die Bybelverhale aan moedersknie geleer, raak nooit oud nie. i)       Hulle het ons verbaas en bemoedig toe ons kinders was. ii)       Hulle raak aan ons hart noudat ons grootmense is. c)       Vandag gesels oor Sadrag, Mesag en Abednego en die Vuuroond. i)       Hierdie was 3 doodgewone jong mense. MAAR IN […]

GOD SE VRAE AAN ADAM EN EVA.

a)      Lees Gen 3:1-13 b)      Almal wat al bietjie oor die lewe gedink het stem saam Adam en Eva fassinerende verhaal. i)       Wetenskaplikes vir jare die inligting in Genesis ontken: (1)     Dat God die wereld geskape het deur Sy WOORD (2)     Dat elke saad voortbring in sy eie soort (3)     Dat God die mens geskape […]

CHRISTUS HET GELEER: WEINIG SOU HOM VOLG

A.      Lees Mat 7:13-14: Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. B. JESUS […]

Three souls saved tonight!

We are rejoicing alongside the angels in Heaven as another three souls have been added to the body of Christ last night!! Praise our Heavenly Father! Meurig, Xolani and Zuzakhe decided to obey the Gospel after hearing what the Scriptures said about the plan of salvation. We are grateful to The Haven Night Shelter – […]

JESUS IS DIE CHRISTUS (met oudio)

A.      Lees Han. 2:22-36 B.      REKORD VAN DIE EERSTE EVANGELIE PREEK: 1.      Petrus praat met sommige spotters, sommige skeptici, vrae-stellers en oortuig baie van hulle dat JC Messias is. 2.      Ons glo reeds dat Jesus die Christus is. 3.      Heb 3:6; “… ons is sy huis as ons net die vrymoedigheid en die roem van […]

DIE BYBEL IS VOLDOENE (MET oudio)

Nog baie ander tekens het Jesus voor sy dissipels gedoen wat in hierdie boek nie beskrywe is nie; maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God; en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy Naam. I Joh 20:30-31 JOHANNES; NIE ALLES OMTRENT […]

EEN DOOP

“Ek vermaan julle dan, … om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van vrede. Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping; een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en […]

EEN GELOOF

“Ek vermaan julle dan … om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van vrede. Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping; een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en […]

EEN HERE

“Ek vermaan julle dan … om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van vrede. Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping; een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en […]

EEN HOOP

“Ek vermaan julle dan … om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van vrede. Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping; een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en […]

EEN GEES

“Ek vermaan julle dan … om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van vrede. Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping; een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en […]

EEN LIGGAAM

“Ek vermaan julle dan … om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van vrede. Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping; een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en […]

Welcome to our new sister in CHRIST!

We are ecstatic to welcome our new sister in CHRSIT, Kaylin! Kaylin visited with Kraaifontein Church of Christ a few Sundays and really enjoyed the services. She was learning a lot as the lessons were all purely focused on the Bible and Scriptures were produced for everything that was taught. Kaylin expressed the desire to […]

Who we are

Quite simply, we are a church that follows the pattern of the New Testament. We are not a social club, nor a civic organization, nor a political forum, nor a welfare institution. While the influence of the church and its members are felt in all these areas, the church, itself, is none of these things. […]

A new baptism!

Welcome to the family, Sister Glynis! Our newest babe in GOD’s family! “We’re part of the family, that’s been born again…Part of the family whose love knows no end.For Jesus has saved us … and made us His own.Now we’re part of the family whose on its way Home.And sometimes we laugh together; sometimes we […]